Notes from the Excluded Middle

Daniël de Zeeuw

eBROŠURA (PDF)
TISK NA ZAHTEVO
PRELISTAJ NA ISSUU

Je ideja družbe kot celote posameznikov edini način zamišljanja človeške družbenosti ali le zgodovinsko določen konstrukt? Katere druge razsežnosti vzniknejo, ko od mišljenja o individuumih preidemo k mišljenju o dividuumih in o njihovem združevanju v kondividuume? Kakšne so politične implikacije tega premika v sodobnem kapitalizmu, ki že deluje na kondividualni ravni? Nizozemski medijski teoretik Daniel de Zeeuw ta vprašanja vzame za izhodišče in raziskuje vizije, ki so bile razgrnjene na dvodnevnem dogodku Prava in neprava imena – identiteta v informacijski družbi (Ljubljana, 17.–18. oktober 2017), ki ga je navdihnila knjiga Marca Deseerisa. Na tem dogodku so preučevali status individuuma prek ideje trans- in konindividuuma (Deseriis), pa tudi dividuuma (Gerald Raunig), in politične in umetniške prakse v katerih sodelujejo (Wu Ming 1 in Natalie Bookchin).

Kolofon

Daniël de Zeeuw: Notes from the Excluded Middle
PostScriptUM #30
Urednik zbirke: Janez Janša
Jezik: angleščina
Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Za založnika: Marcela Okretič
Lektoriranje: Philip Jan Nagel
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina
Naslovnica: Žiga Artnak
(c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2018
Tisk in distribucija: Lulu.com | www.lulu.com
V okviru State Machines | www.statemachines.eu
Projekt je nastal ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Ljubljana in Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani.

To top