Usrana tehnologija za usrani svet

Tomislav Medak

eBROŠURA (PDF)
TISK NA ZAHTEVO
PRELISTAJ NA ISSUU

Filozof Tomislav Medak jemlje dela in raziskave Saša Sedlačka kot izhodišče za razmislek, kako oblike družbenega gospostva strukturirajo sedanji tehnološki razvoj in kako sedanja tehnološka konfiguracija omogoča reprodukcijo teh oblik družbenega gospostva.
Sedlačkova dela razkrivajo tehnološki napredek kot vir odpadkov. Uporabljajo tudi metode spreminjanja namembnosti tehnologij, ki nastajajo v senci kapitalistične tehnoznanosti – zastarela strojna oprema, brezplačna programska oprema, alternativno tehnološko oblikovanje in domače tehnike. Marginalni status takšnih alternativnih tehnologij priča, da tehnologije same po sebi ne morejo odpraviti izkoriščanja delavcev in pustošenja planetarnih ekosistemov. Postkapitalistična tranzicija bo potrebovala val politične mobilizacije, toda družbena gibanja morajo doumeti, da bi morala biti rekonfiguracija tehnologije del njihove strategije.

Kolofon

Tomislav Medak: Usrana tehnologija za usrani svet
PostScriptUM #24
Urednik zbirke: Janez Janša
Jezik: slovenščina
Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Za založnika: Marcela Okretič
Prevod: Polona Petek
Lektoriranje: Nataša Simončič
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina
(c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2016
Tekst je objavljen pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Besedilo
licence je na voljo na naslovu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
Tisk in distribucija: Lulu.com
V okviru Masters & Servers
Ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

To top