Strukture pripadnosti

Martin Zeilinger

► eBROŠURA (PDF)
► LISTAJ NA ISSUU

Številne stvari, ki jih gradimo na verigah blokov in z njimi, so se doslej pokazale kot novi tipi lastninskega ograjevanja. Zdi se, da tehnologiji razpršene evidence, od kriptovalut do NFT-jev, večinoma vlada premoženjska logika financializacije. Toda pokrajina digitalne kulture, ki jo omogoča tehnologija veriženja blokov, je neverjetno raznolika in lahko zakodira veliko več od želje po bogastvu in lastništvu. V tem kratkem eseju raziskovalec teorije medijev in digitalne umetnosti Martin Zeilinger preučuje, kaj bi lahko postalo možno – za umetnike, aktiviste ali organizatorje skupnosti –, ko si verige blokov na novo zamislimo ne kot na lastnino usmerjene infrastrukture, pač pa kot strukture pripadnosti. To bi nam lahko omogočilo, da razvijemo konceptualne okvire, ki bolje razložijo (dis)kontinuitete med hiperkapitalističnimi tehnološkimi inovacijami in njihovimi radikalnimi alternativami. Decentralizirane avtonomne organizacije (DAO-ji) nudijo popolno izhodišče za razmišljanje o tem, kako tehnologije, ki uporabljajo verige blokov, in tiste, ki jih ne, mešati v strukturah pripadnosti, ki gredo onkraj dediščine finančne tehnologije in poudarjajo sodelovanje, solastništvo in souporabo.

Kolofon

Martin Zeilinger: Strukture pripadnosti
PostScriptUM #44
Urednik zbirke: Janez Fakin Janša
Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Za založnika: Marcela Okretič
Prevod: Maja Lovrenov
Lektoriranje: Miha Šuštar
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina
Sliko na naslovnici je generiral avtor z uporabo aplikacije Dall-E 2. Navodilo je opisovalo podobo skupine prijateljev in njihovih ljubljenčkov, ki uporabljajo računalnike za razvoj decentralizirane skupnosti.
(c) Aksioma   |   Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev   |   Ljubljana 2023
Ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana

Povezani dogodek: Taktike & praksa #13: Od skupnega do NFT-jev

To top