Forms of Ownership (Vienne Chan)

Forms of Ownership (Vienne Chan)

Biografija

Forms of Ownership je skupina umetnikov, pravnih teoretikov in ekonomistov, ki skupaj razmišljajo o novih načinih strukturiranja vrednosti in družbe. Vienne Chan je umetnica in raziskovalka, ki jo zanimajo spekulativni pristopi k financam in preučevanje različnih tipov racionalnosti, ki so možni znotraj finančne logike. Vienne ima magisterij iz javne umetnosti in novih umetniških strategij (2017) z Univerze Bauhaus v Weimarju, bila pa je tudi štipendistka fundacije Rosa Luxemburg Stiftung.

All sessions by Forms of Ownership (Vienne Chan)

Stanovati: Hekanje krize doma

08 Jun 2020
17:00–18:30
Aksioma | Streaming Channel