Troika
by Domenico Quaranta

  The book will be presented on January 10, 2014 at 6 pm at the MSUM / Museum of Contemporary Art Metelkova in Ljubljana  
 
  Poleti 2007 so trije umetniki iz Slovenije svoje ime uradno spremenili v Janez Janša. Ta življenjski dogodek je naznanil prelom v njihovi umetniški praksi, ki se je razvila v eno najradikalnejših raziskav življenja v dobi biopolitike. Knjiga dokumentira nedavno delo ustvarjalcev in razpravlja o kontinuumu, ki nastaja kot posledica odziva podjetij in ustanov na življenjske dogodke teh treh umetnikov in hkrati kot rezultat odbiranja in dokumentiranja specifičnih epizod v njihovih življenjih. Z uporabo osebnih izkaznic, potnih listov in bančnih kartic skušajo ustvarjalci izpodbijati uveljavljene koncepte »umetnosti« in »umetniškega dela«. Njihova praksa se loteva finančnih in birokratskih sistemov, ki si prizadevajo uravnavati naša življenja, in ruši poskus elit umetnostnega sveta, ki skušajo določati in ščititi vrednost umetniških del, pri čemer si ustvarjalci aktivno prizadevajo doseči sostorilstvo tako prvih kot drugih skupin institucij.
 
 
   
Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
or
Download eBook (PDF)

   
 
   
   
   

Domenico Quaranta (uredil)
Troika

Založnik: Link Editions, Brescia 2013
Sozaložnik in producent: Aksioma ‒ Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana

Prevod: Polona Petek
Lektoriranje: Nataša Simončič
Oblikovanje: Luka Umek

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Besedilo licence je na voljo na internetnem naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ali po pošti na naslovu Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Tisk in distribucija: Lulu.com

ISBN 978-1-291-65094-5

Knjiga je izšla ob razstavah Dražba (kustos Domenico Quaranta, Projektni prostor Aksioma) in Vmesne postaje 1:1 (kustosinja Zdenka Badovinac, MSUM v koprodukciji z zavodom Maska), Ljubljana, 2013

Program zavoda Aksioma podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL- Oddelek za kulturo.