Taktike & praksa je serija konferenc, ki jih Aksioma v sodelovanju s CUK Kino Šiška organizira od leta 2010. Namen serije je osvežiti in v Sloveniji razširiti izobraževalno ponudbo o novomedijski umetnosti, zato ustvarjalcem v različnih fazah njihovih karier ponuja koristno orodje in vpoglede v to polje. Konference pogosto pospremi razstava, ki raziskuje podobne teme in vključuje nekaj glavnih akterjev; vsak dogodek raziskuje vrsto vprašanj v različnih formatih, ki lahko vključujejo predavanja, performanse, pogovore in okrogle mize. Pilotski dogodek je bil po obsegu širši, saj je stanje na področju novomedijske umetnosti orisal z več zornih kotov, kasnejši dogodki pa so se pomikali od prevpraševanja definicije novomedijske umetnosti kot take (Taktike & praksa #2 – Onkraj novomedijske umetnosti, 2014) do analiziranja trenj med umetnostjo, družbenim mreženjem, političnim aktivizmom in poslovno logiko skozi omrežje namnoženih, porazdeljenih, igrivih in motečih praks (Taktike & praksa #3 – Motnje v omrežju), od razpravljanja o delikatni in pogosto nelagodni vlogi umetnosti in domišljije v dobi množičnega nadzora (Taktike & praksa #4 – Črni kabinet, 2016) do raziskovanja načinov intervencije, ki jih ni mogoče zreducirati na individualne ali kolektivne identitete (Taktike & praksa #5 – Prava in neprava imena, 2017).
     
    ENGLISH >>

     
     
  Taktike&praksa #7
KRITIČNI INŽENIRING


SODELUJEJO: Sarah Grant, Joana Moll, Julian Oliver, Gordan Savičić, Bengt Sjölén, Danja Vasiliev

Kino Šiška, Ljubljana
26.–27. marec, 2019

Kako lahko kritična medijska umetnost izkoristi inženiring za posredovanje v svetu in dvigovanje zavesti o tem, kako se pisna koda širi v družbena in politična področja? Izhodišče za raziskovanje tega vprašanja smo našli v Manifestu kritičnega inženirstva, ki so ga leta 2011 napisali Julian Oliver, Gordan Savičić in Danja Vasiliev, skupina umetnikov in inženirjev, ki sedaj vključuje tudi Sarah Grant, Joano Moll in Bengta Sjöléna. Skoraj deset let kasneje je njegov pomen še bolj očiten, saj se rastoča  javnost  vedno bolj zaveda tehnično-političnih posledic uporabe, in odvisnosti od, integriranih sistemov in kompleksnih, omreženih tehnologij. Taktike & praksa #7 - Kritično inženirstvo bo združilo vse člane Delovne skupine kritičnega inženirstva na enem mestu in uporabilo njihove izjave in projekte kot študijske primere za analizo transformativnega potenciala umetniške prakse novih medijev.

Podroben program in biografije umetnikovVEČ...

     
     

     
     
  Taktike&praksa #6
Transnacionalizmi


Kustos: James Bridle
SODELUJEJO: James Bridle, Marco Ferrari, Denis Maksimov, Mojca Pajnik, Eleanor Saitta, The Peng! Collective

Kino Šiška, Ljubljana
24.–25. april, 2018

Toleranca proti fundamentalizmu, transparentnost proti netransparentnosti, globalizacija proti nacionalizmu in balkanizaciji – to so le nekatera izmed protislovij in paradoksov sodobne družbe, meje pa so kraji, kjer se ti eksplicitneje pokažejo, tj. meje med nacionalnimi državami in tudi meje med fizičnim in digitalnim, ki razmejujejo različna območja možnosti in izražanja. Transnacionalizmi, ki jih je kuriral britanski umetnik James Bridle, so potujoča skupinska razstava in serija pogovorov, katerih namen je priznati in celo slaviti vsa ta protislovja, a hkrati vztrajati pri možnostih digitalnih orodij in omrežij, da spremenijo zgodovinske oblike nacionalizma, državljanstva in pravic. Transnacionalizmi raziskujejo alternativne modele in protokole državljanstva, identitete in nacionalnosti, za katere umetniki, oblikovalci in raziskovalci izdelujejo prototipe, jih preizkušajo in distribuirajo.

VEČ...

     
     

     
     
     
  Taktike&praksa #5
PRAVA IN NEPRAVA IMENA – IDENTITETA V INFORMACIJSKI DRUŽBI


Kustos: Marco Deseriis
SODELUJEJO: Natalie Bookchin, Marco Deseriis, Kristin Sue Lucas, Gerald Raunig, Ryan Trecartin, Wu Ming.

Kino Šiška, Ljubljana
17.–18. oktober 2017

Katere estetske in politične strategije se lahko zoperstavijo prizadevanjem za zbiranje podatkov in merjenje ter predvidevanje človekovega obnašanja, značilnim za informacijski kapitalizem? Konferenca to vprašanje naslavlja z združevanjem teoretikov, umetnikov, pisateljev in performerjev, ki so izoblikovali koncepte, estetske funkcije in strategije avtorstva, ki se izogibajo merjenju in atribuciji. Konferenca, ki nadaljuje Aksiomino dolgotrajno raziskovanje problematik identitete in avtorstva v informacijski dobi, preiskuje načine intervencije, ki jih ni možno reducirati na individualne ali kolektivne identitete. S prehajanjem med Jaz in Mi ter več dimenzijami sebstva, ti eksperimenti presežejo poskuse države in trga, da bi izmerila in proizvedla subjekt kot stabilno politično, biološko in epistemološko enoto.

VEČ...

     
     

     
     
  Taktike&praksa #4
ČRNI KABINET – NADZOR, PARANOJA, NEVIDNOST IN INTERNET


Kustosi: Eva & Franco Mattes, Bani Brusadin
SODELUJEJO: Marko Peljhan, Simona Levi, Evan Roth, Émilie Brout & Maxime Marion, and Zach Blas.

Kino Šiška, Ljubljana
9.–10. marec 2016

Kako se je internet iz utopičnega, za vse brezplačnega odprtokodnega raja in zadnje libertarne trdnjave izrodil v sedanje stanje stalnega nadzora, ekshibicionizma in paranoje? Ta dvojnost je rdeča nit, ki povezuje umetnike, aktiviste in raziskovalce, ki bodo sodelovali pri razstavi in konferenci Črni kabinet1 kustosov festivala The Influencers (Barcelona). Črni kabinet, ki so ga ob dolgoletnem raziskovanju teh tematik razvili priznani umetniški dvojec Eva & Franco Mattes ter raziskovalec in kustos Bani Brusadin, je namenjen razpravi o delikatni in pogosto kočljivi vlogi umetnosti in domišljije v dobi množičnega nadzora, pri čemer bodo izpostavljene številne povezave s poststudijsko umetnostjo in neodvisnimi raziskavami, aktivističnim obratnim inženirstvom in novimi oblikami političnega aktivizma v dobi omrežij.

VEČ...

     
     

     
     
  Taktike&praksa #3
OMREŽNE MOTNJE - VNOVIČEN RAZMISLEK O OPOZICIJAH V UMETNOSTI, HEKTIVIZMU IN POSLOVNEM SVETU


Kustosinja: Tatiana Bazzichelli
SODELUJEJO: Annie Machon, Bani Brusadin, Baruch Gottlieb, Dmytri Kleiner, Florian Cramer, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, John Law, Loretta Borrelli, Luther Blissett, Tatiana Bazzichelli, Vittore Baroni, Vuk Ćosić.

Kino Šiška, Ljubljana
11.–12. marec 2015

Seminar, ki temelji na knjigi Tatiane Bazzichelli Omrežne motnje: Vnovičen razmislek o opozicijah v umetnosti, hektivizmu in poslovnih plateh družbenega mreženja (Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the Business of Social Networking, DARC Press, Center za raziskovanje digitalne estetike/Digital Aesthetics Research Centre, Univerza v Aarhusu, 2013), predlaga razkritje in razpršitev trenj med umetnostjo, družbenim mreženjem, političnim aktivizmom in poslovno logiko prek omrežja različnih, distribuiranih, igrivih in motečih praks.

VEČ...

     
     

     
     
  Taktike&praksa #2
ONKRAJ NOVOMEDIJSKE UMETNOSTI


Kustos: Domenico Quaranta
SODELUJEJO: Domenico Quaranta, Heath Bunting, Vuk Ćosić.

Kino Šiška, Ljubljana
22.–23. april 2014

Kaj je umetnost novih medijev oziroma novomedijska umetnost? Kaj v resnici opisuje ta izraz? Kaj je povzročilo razkol med tem izrazom in umetnostno sceno, ki naj bi jo opisoval? In končno, kaj lahko pojasni omejeno navzočnost te umetniške prakse – za katero se zdi, da ima vse, kar je potrebno, da bi veljala za reprezentativno prakso obdobja, v katerem digitalni mediji odločno spreminjajo politično, ekonomsko, družbeno in kulturno organiziranost sveta, v katerem živimo – v kritiških razpravah?

VEČ...

     
     

     
     
  Taktike&praksa #1
TAKTIKE IN PRAKSA: GONILNIKI NOVIH MEDIJEV


Kustos: Janez Janša
SODELUJEJO: Alessandro Ludovico, Cirkulacija 2, Dan Wilcox, Daniel Fabry, Domenico Quaranta, Dunja Kukovec, hans w. koch, Janez Janša, Johannes Grenzfurthner, Jurij Krpan, Luka Frelih, Marco Deseriis, Norimichi Hirakawa, Seppo Gründler, Simona Lodi, Simge Esin, Srečo Dragan, Sunčica Ostoić, Tarek Atoui, Vuk Ćosić.

Kino Šiška, Ljubljana
1.–5. junij 2010

VEČ...

     
     

     
     

KONTAKT:

Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana