TOP

Danilo Milovanović
Danilo Milovanović
TOP

Razstava
4.–20. december 2020

Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana

V okviru iniciative za podporo mladim umetnikom U30+.


Projekt TOP Danila Milovanovića je umetniška intervencija, ki komentira naraščajočo gentrifikacijo urbanega prostora v Ljubljani in se osredotoča na pojav vse večjega števila novih parkirišč. Projekt je bil izbran v okviru Aksiomine iniciative U30+, ki podpira dela mladih uveljavljajočih se umetnikov in bo javnosti predstavljen v obliki samostojne razstave v Projektnem prostoru Aksioma.
Milovanović je kot prebivalec Ljubljane bil priča pomembnim spremembam v mestu, ki so posledica sledenja globalnim razvojnim standardom, s poudarkom na revitalizaciji in posledično gentrifikaciji. Izrazit problem sodobnih mest so prometne rešitve in pomanjkanje parkirnih prostorov, kar nudi nove poslovne priložnosti v obliki javnih ali zasebnih, začasnih ali stalnih parkirišč. V obeh primerih smo priča minimalnim vložkom v infrastrukturo, ki omogočajo lahek in reden zaslužek. Kljub zelo ugodnemu položaju lastnikov so delovni pogoji zaposlenih na parkiriščih pogosto izredno slabi. Pomanjkanje urbanističnih standardov in ustreznih predpisov za take pojave vodi do hude degradacije urbane krajine, ki pride še bolj do izraza v odnosu do ambicioznih intervencij, ki vodijo do gentrifikacije.
V projektu TOP se umetnik z opisano temo ukvarja v seriji gverilskih intervencij, ki so mišljene kot praktične strategije umetniško-aktivistične kritike negativnih trendov, ponujene civilni družbi, ki je tem trendom vsakodnevno izpostavljena, a očitno nima nobenega vpliva nanje. Milovanović je na igriv način ustvaril simbolično parkirišče na vozilom nedostopni lokaciji – na strehi podzemne garaže – s čimer je parkirišču odvzel njegovo primarno funkcijo in ga prikazal kot čisto formo: prepoznavno mrežo belih geometrijskih črt. Prizorišče je dopolnil barviti kiosk, narejen iz recikliranih reklamnih transparentov dejanskih parkirišč.
Intervencija v svoji absurdnosti deluje kot vizualni prikaz urbanega problema. V nadaljevanju je Milovanović na novo ustvarjeno parkirišče promoviral tako, da je obstoječe mestne plakate preoblikoval v lastne podobe in tako vprašanje parkiranja povezal s še bolj invazivnim problemom vizualnega onesnaževanja, pri čemer je ironično uporabil strategijo agresivnega reklamiranja v obliki poudarjene hiperbole in tekmovalne nepravičnosti.Naslov projekta se igra s pomenom besede top, ki se očitno nanaša na lokacijo parkirišča, v pogovorni slovenščini pa predstavlja tudi vrhunec dobrega ali najboljšega brez konkurence.

AVTOR
Domen Pal

Danilo Milovanović (1992, Banja Luka) je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje podiplomski študij. V svoji praksi se v glavnem izraža v javnem prostoru, pri čemer umetniški koncept določi medij in pristop. Zlasti raziskuje značilnosti urbane krajine v odnosu do narave in kulture, kot tudi možnosti umetniške dejavnosti in intervencije v javnem prostoru. Njegova dela so večinoma bežna, nespektakularna in vznikajo onkraj varnega terena umetniškega ustvarjanja. Rezultati teh intervencij so tako poetične kot bolj radikalne, aktivistične geste, ki jih v dinamiki javnih prostorov lahko zlahka spregledamo ali ostanejo neopažene. V svojih projektih pogosto uporablja enostavna sredstva za ustvarjanje določenih pomenov in situacij oziroma vzpostavljanje novih odnosov med objekti oziroma entitetami.


KOLOFON

Produkcija:
Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2019

Finančna podpora:
Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

Program Zavoda Aksioma sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Zahvale: Izidor Barši, Boštjan Čadež, Klara Debeljak, Alija Đogić, Jaka Erjavec, Luka Erdani, Tatiana Kocmur, Natalija Milovanović, Urška Savič.

To top