The Black Chamber

Domenico Quaranta et al.

eKNJIGA (PDF)
TISK NA ZAHTEVO

Kako se je internet iz utopičnega, za vse brezplačnega odprtokodnega raja in zadnje libertarne trdnjave izrodil v sedanje stanje stalnega nadzora, ekshibicionizma in paranoje? Ta dvojnost je rdeča nit, ki povezuje umetnike, aktiviste in raziskovalce, ki so sodelovali pri razstavi, konferenci, urbani intervenciji in publikaciji Črni kabinet.
Črni kabinet je namenjen razpravi o delikatni in pogosto kočljivi vlogi umetnosti in domišljije v dobi množičnega nadzora, pri čemer bodo izpostavljene številne povezave s poststudijsko umetnostjo in neodvisnimi raziskavami, aktivističnim obratnim inženirstvom in novimi oblikami političnega aktivizma v dobi omrežij.
Knjiga, ki ni le razstavni katalog, je tudi poskus prikaza razstavljenih del kot dela širših raziskovalnih procesov. Vključuje dela in izvirne prispevke Jacoba Appelbauma & Aia Weiweia, Laure Poitras, skupine Metahaven, Zacha Blasa, Jamesa Bridla, Émilie Brout & Maxime Marion, Simona Dennyja, Jill Magid, kolektiva !Mediengruppe Bitnik in Evana Rotha.

Kolofon

The Black Chamber
Besedila: Domenico Quaranta et al.
Jezik: angleščina
Katalog razstave, kustosi: Eva & Franco Mattes, Bani Brusadin (Ljubljana / Reka, 2016)
Uredili: Bani Brusadin, Eva & Franco Mattes, Domenico Quaranta
Izdal: Link Editions, Brescia 2016
So-izdal: Aksioma − Institute for Contemporary Art, Ljubljana
Oblikovanje in prelom: Fabio Paris
Priprava slikovnega materiala: Matteo Cremonesi
Lektoriranje: Philip Jan Nagel
V okviru Masters & Servers.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
To delo je izdano pod mednarodno licenco Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0. Ta licenca ti dopušča nekomercialno remiksanje, krajšanje in nadgradnjo dela, če je avtor ustrezno naveden in če za nove stvaritve pridobiš licenco z enakimi pogoji. Besedilo licence je dostopno na spletnem naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
Pisava na platnicah in prvih straneh te knjige sodi v družino ZXX [http://z-x-x.org/], ki jo je kot brezplačno dostopno pisavo odprtega tipa oblikoval Sang Mun [http://sang-mun.com/]. Ime ZXX izvira iz šifranta ameriške Kongresne knjižnice Alpha-3 ISO 639-2, ki vsebuje šifre za reprezentacijo imen jezikov. ZXX se uporablja za razglas »brez jezikovne vsebine; ni uporabno«. Prenos in širjenje po lastni potrebi: ZXX ver.1.0 [http://dl.dropbox.com/u/20517415/ZXX.zip].
Tisk in distribucija:Lulu.com
ISBN 978-1-326-61205-4


To top