Pridobivanje podatkov, materialnost in avtonomija

Joana Moll

Sreda, 16. februar 2022
Cukrarna, Ljubljana

Naša tako imenovana omrežna družba doslej ni uspela prenesti logike medsebojne povezanosti v naša življenja. Državljani postajajo vse bolj podobni strojem in odvisni od podatkov, kar ogroža povezavo med ljudmi in njihovimi naravnimi habitati. Čeprav večino naših vsakodnevnih transakcij opravimo prek elektronskih naprav, zelo malo vemo o aparaturah, ki te interakcije omogočajo, ali z drugimi besedami, o tovarni, ki se nahaja onkraj vmesnika. V tem predavanju razpravljamo o vmesniku kot dobro zasnovanem kapitalističnem stroju, ki s ciljem povečanja gospodarskega dobička uporabnike ločuje od materialne kompleksnosti globalnih verig blagovne in podatkovne produkcije — pa tudi družbene reprodukcije. Zato je treba povezavam, ki obstajajo med stvarmi — pa tudi delovni obremenitvi, povezani z osnovnim vzdrževanjem teh povezav — slediti, če naj uporabnik v celoti razumeti sisteme, v katerih deluje, da bi lahko uravnotežil in popravil globoko asimetrično porazdelitev pristojnosti, energije, dela, časa, skrbi in virov v teh planetarnih omrežjih.

Del programa Taktike & praksa #12: Novi ekstaktivizem.

To top