Post-rast

DISNOVATION.ORG

  Cukrarna, Ljubljana
  20. april 2022, ob 19. uri

Kateri ideološki, družbeni in biofizikalni dejavniki pospešujejo trenutne okoljske krize? Katera instanca je na voljo za to, da bi transformativne prakse in imaginariji na novo opredelili, kako zadovoljujemo svoje energetske in materialne potrebe, in preprečili obsežne ekosistemske zlome? 

Post-rast nas vabi, da prevladujoče narative o rasti in napredku postavimo pred preizkušnjo in raziščemo radikalne implikacije različnih umetniških prototipov, kot je ekonomski model, osnovan na energiji, ki jo oddaja Sonce. To spekulativno raziskovanje nudi perspektive za odmik od pretiranega izkoriščanja fosilnih goriv, od katerega je danes v glavnem odvisna reprodukcija naših družb. Post-rast si na novo zamisli družbeni metabolizem prek razumevanja energije, ki jo ta potrebuje, in si prizadeva na novo premisliti kritično dimenzijo življenja in materialne dejavnosti biosfere, pri čemer se naslanja na ekofeminizem, staroselsko vednost, okoljsko računovodstvo in historični materializem. 

Post-rast je vabilo h kolektivnemu in praktičnemu raziskovanju naše skupne prihodnosti, pri čemer bi preučili idejo rasti glede na njene številne plati in implikacije ter preizkusili meje tehnologije, politike in naših domišljij.

Del programa Taktike & praksa #12: Novi ekstaktivizem.

To top