Moramo se pogovoriti, UI

Julia Schneider, Lena Kadriye Ziyal

► eKNJIGA (PDF)
► LISTAJ NA ISSUU

Bodo čez trideset let vse neprijetno delo za nas opravili roboti? Ali pa nas bodo pokorili, da bomo postali podredljivi sužnji? Razprave o tem, kako bo umetna inteligenca (UI) spremenila naša življenja, se gibljejo med tema skrajnostma. Ni dvoma, da bo sprememba dramatična. Mogoče je zdaj ravno pravi čas, da se začnemo vmešavati.

Ta pionirski stripovski esej o UI vas vabi na ilustrirano potovanje skozi razsežnosti in implikacije inovativne tehnologije. To delo, ki obravnava pomembne možnosti in tveganja, povezana z UI, je ustvarjalna spodbuda za tiste, ki se spoznajo na to temo, pa tudi vabilo za novince, da se informirajo in pridružijo razpravi.

Doktorica ekonomije Julia Schneider ceni podatke in kodo kot orodje za reševanje zapletenih ugank in obožuje strip kot medij za pripovedovanje zapletenih zgodb. Umetnica Lena Kadriye Ziyal, ki prihaja z nasprotne strani, pa rada šifrira kompleksnost z asociacijami in tako pomen določene
teme razširi s svojo perspektivo.

KOLOFON

Angleški izvirnik
We Need to Talk, AI
© 2019 Dr. Julia Schneider, Berlin
Besedila: Dr. Julia Schneider
Ilustracije: Lena Kadriye Ziyal

Urednik slovenske izdaje: Janez Janša
Prevod v slovenščino: Maja Lovrenov
Slovenska lektura: Tea Kačar
Strokovna lektura prevoda: Vuk Ćosić
Prilagoditev ilustracij v slovenščino: Sonja Grdina
Tehnična priprava: Luka Umek
Publikacija je brezplačna.
Založnik: Aksioma ‒ Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Zanj: Marcela Okretič
Sozaložnik in distributer:
Mladinski kulturni center Maribor
Zanj: Marja Guček
Maribor, 2020
V okviru: konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Projekt konS je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=13944323
ISBN 978-961-93930-9-3 (Aksioma, pdf)
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons BY-NC-SA 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

To top