Zahtevati človečnost: utopije svetovnega državljanstva

Mojca Pajnik

Torek, 24. april 2018
Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana

Transnacionalna realnost življenja v sodobnih globalnih družbah slednjim postavlja nekaj izzivov. Preferiranje  članstva v zahodnih nacionalnih državah in podrejanje ekonomskim imperativom je proizvedlo drugorazredna državljanstva, medtem ko je nečlovečnost upravljanja migracij s ponovno uvedbo mejnih režimov in izpostavljanjem lažne varnosti oropala milijone posameznikov in posameznic njihove človeškosti. Obenem je podžgala populistični bes proti migrantom. Svetovno državljanstvo, osnovano onkraj nacionalnih držav, bi lahko privzelo interakcijo med institucionalno politiko in neinstitucionalnimi praksami različnih subjektivitet, ki tvorijo javnost. Da bi pridobili nazaj človečnost, v nasprotju z »globalizacijo indiferentnosti«, potrebujemo utopično iznajdbo »svetnosti ljudi«, ki predstavlja politični projekt enakosti, in ne moralnega projekta obrambe tradicij.

To top