Od Tuje snovi do Sveta brez nas

Inke Arns

Torek, 27. junij 2017
Mestni muzej Ljubljana

Inke Arns je govorila o dveh razstavah, ki ju je kot kustosinja pripravila pred nedavnim: Svet brez nas (The World Without Us, HMKV Dortmund, 2016/17) in Tuja snov (alien matter, transmediale festival, HKW Berlin, 2017). Tuja snov se nanaša na potencialno inteligentno snov, ki jo je ustvaril človek, a je hkrati radikalno drugačna. Je rezultat naturalizacije tehnoloških artefaktov. Okolja, ki jih oblikuje tehnologija, imajo za posledico nove odnose med človekom in strojem. Tehnični objekti, ki so bili prej opredeljeni zgolj kot uporabni predmeti, so postali avtonomni akterji. Njihove sposobnosti za učenje in mreženje vzbujajo dvom o nekoč jasni in prevladujoči ločnici med aktivnim subjektom in pasivnim objektom. Na razstavi Tuja snov je trideset umetnikov predstavilo dela o premikih znotraj tovrstnih struktur moči in zastavilo vprašanja o stanju našega sedanjega okolja oziroma o tem, ali je že prečkalo kritično točko in postalo »tuja snov«. Vsebinsko so bila dela razvrščena v štiri tematske sklope – o umetni inteligenci, plastiki, infrastrukturi in medmrežju stvari; to so podkategorije, ki naj bi se stapljale v porajajočem se velikem stroju in so zato, če parafraziramo Güntherja Andersa, »zastarelost prihodnosti«.

Povezani dogodek: Svet brez nas - Zgodbe o dobi nečloveških akterjev

To top