Troika

Domenico Quaranta

eKNJIGA (PDF)
TISK NA ZAHTEVO
PRELISTAJ NA ISSUU

Poleti 2007 so trije umetniki iz Slovenije svoje ime uradno spremenili v Janez Janša. Ta življenjski dogodek je naznanil prelom v njihovi umetniški praksi, ki se je razvila v eno najradikalnejših raziskav življenja v dobi biopolitike. Knjiga dokumentira nedavno delo ustvarjalcev in razpravlja o kontinuumu, ki nastaja kot posledica odziva podjetij in ustanov na življenjske dogodke teh treh umetnikov in hkrati kot rezultat odbiranja in dokumentiranja specifičnih epizod v njihovih življenjih. Z uporabo osebnih izkaznic, potnih listov in bančnih kartic skušajo ustvarjalci izpodbijati uveljavljene koncepte »umetnosti« in »umetniškega dela«. Njihova praksa se loteva finančnih in birokratskih sistemov, ki si prizadevajo uravnavati naša življenja, in ruši poskus elit umetnostnega sveta, ki skušajo določati in ščititi vrednost umetniških del, pri čemer si ustvarjalci aktivno prizadevajo doseči sostorilstvo tako prvih kot drugih skupin institucij.

Kolofon

Domenico Quaranta: Troika
Jezik: slovenščina
Uredil: Domenico Quaranta
Izdal: Link Editions, Brescia, 2013
So-izdal: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Prevod: Polona Petek
Lektoriranje: Nataša Simončič
Oblikovanje: Luka Umek
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Atribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Besedilo licence je na voljo na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ali po pošti na naslovu Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
Tisk in distribucija: Lulu.com
ISBN 978-1-304-75701-2

To top