Pogovori


V nizu javnih pogovorov bodo prepoznavni gostje, ki zastopajo različne vloge v produkciji novomedijske umetnosti, predstavili nekatere dileme in posebnosti tega področja. Njihova mnenja in ideje, pretekle in sedanje vloge, naloge in dojemanje umetniških kontekstov bodo pomembno prispevali k razumevanju novomedijske umetnosti. Pogovori med dvema sogovornikoma bodo vključevali tudi občinstvo, ki bo gostom zastavljalo vprašanja o aktualnih dejavnostih, ustvarjalnem procesu, uspehih, neuspehih, skrbeh, navdihih, željah. Ti pogovori naj bi bili sproščeni, neformalni, spontani, a vseeno poučni, iskreni, intenzivni in konstruktivni.Pogovor / Izobraževalni modeli: Simge Esin
(TR) in
Seppo Gründler
(AT)
sreda, 2. junij 2010, ob 19. uri

Poučevanje novomedijske umetnosti so prevzele likovne akademije, čeprav novomedijske prakse praviloma presegajo okvire likovnega izraza in posegajo v polje robotike, informatike, biotehnologije in drugih naravoslovnih ved. Naloga učiteljev in institucij je delovanje v smeri interdisciplinarnega povezovanja; na eni strani optimizacija raziskovalnih in produkcijskih pogojev, na drugi pa širjenje vedenja o teoretskih izhodiščih. O interdisciplinarnem študiju se bomo pogovarjali s

Simge Esin

, ki je asistentka za Program interaktivnega medijskega oblikovanja na Tehnični univerzi Yildiz v Istanbulu. Predava prostorsko komunikacijsko oblikovanje, scenografijo in inovacije, ki izhajajo iz oblikovanja. Predvsem jo zanima aplikacija interaktivnih orodij v prostoru in ureditev zgradb in javnih prostorov, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Z njo se bo pogovarjal zvočni medijski umetnik

Seppo Gründler

, ki je vodja magistrskega programa Mediji in interaktivno oblikovanje na FH JOANNEUM in gostujoči profesor za oblikovanje zvoka na Univerzi Donava v Kremsu.
Pogovor / Festivalski direktor: Simona Lodi
(IT) in
Jurij Krpan
(SI)
sreda, 2. junij 2010, ob 20. uri

Festivali novomedijske umetnosti so centralna točka afirmacije tega področja znotraj umetnostnega sistema. Združujejo vse vidike, ki so pomembni za recepcijo in refleksijo umetniških projektov: promovirajo najodličnejše umetniške dosežke, postavljajo kriterije za vrednotenje del, uvajajo novo terminologijo, ilustrirajo načine prezentacije in kontekstualizacije del ter definirajo glavne tematske usmeritve, ki temeljijo na pripovednih, teoretskih ali tehnoloških izhodiščih. S kritičarko, kuratorico, publicistko in direktorico festivala Piemonte Share

Simono Lodi

se bomo pogovarjali o dilemah, s katerimi se sooča pri organizaciji in koncipiranju festivala za novomedijsko umetnost, ki od leta 2005 poteka v Torinu. Festival Piemonte Share je namenjen širjenju poznavanja digitalne kulture in umetnosti. Vsako leto je festival posvečen izbrani temi, ki povezuje različne vidike uporabe digitalnih tehnologij v sodobni umetniški praksi s performansi, instalacijami, programsko umetnostjo in glasbo. S Simono Lodi se bo pogovarjal

Jurij Krpan

, dolgoletni direktor Galerije Kapelica, kustos zadnjega Trienala slovenske sodobne umetnosti – U3 in eden glavnih gonilnikov novomedijske umetniške scene v lokalnem in mednarodnem prostoru.
 

Pogovor / Teoretik: Marco Deseriis
(IT) in
Sunčica Ostoić
(HR)
četrtek, 3. junij 2010, ob 19. uri

Digitalne tehnologije, telekomunikacijska orodja in demokratizacija tehnologije so radikalno zarezali v način, kako zaznavamo svet okoli sebe. Obstoj hiperteksta oziroma razmišljanja, ki je zgrajeno mrežno in interdisciplinarno, je povzročil razmah teorij na področju semantike, estetike in učinkov medijskih informacij. Metode interaktivnosti in aktivnega vključevanja občinstva v umetniška dela pa so spodbudile drugačno dojemanje telesa, prostora in časa. Samostojni novinar, ki končuje doktorski študij na Oddelku za medije, kulturo in komunikacijo na Univerzi v New Yorku

Marco Deseriis

piše doktorsko dizertacijo z naslovom On Distributed Subjectivity: Collective Pseudonyms as Social Media, v kateri sledi genealogiji strategij kolektivnega poimenovanja in vrzeli med delavskim gibanjem in avantgardami dvajsetega stoletja. Z Giuseppom Maranom je napisal knjigo z naslovom Net.art: L'arte della Connessione (Milano, Shake, 2003), v kateri raziskujeta fenomen net.art kot spletno umetnost in kot umetnost mreženja. Pred tem je sodeloval pri aktivističnih intervencijah v medije v okviru ameriške skupine The Yes Man. Z Marcom Deseriisom se bo pogovarjala

Sunčica Ostoić

, članica hrvaškega kuratorskega kolektiva Kontejner, ki že od leta 2003 organizira več festivalov novomedijske umetnosti v Zagrebu, ki vključujejo projekte na stičišču znanosti, tehnologije in umetnosti, telesno umetnost in hibridno uporabo medijev.
Pogovor / Urednik: Alessandro Ludovico
(IT) in
Janez Janša
(SI)
četrtek, 3. junij 2010, ob 20. uri

Kritika novomedijske umetnosti je v mnogih pogledih dokaj nerazvito polje. Sooča se s težavami s terminologijo in opredeljevanjem referenčnih teorij. Interpretirati jo je možno iz mnogih gledišč, ki pa pokrivajo le del celotne zgodbe. Na področju interpretacije novomedijske umetnosti že od leta 1993 orje ledino italijanska revija Neural, ki je do zdaj izšla v 35 izdajah, zadnjih 15 številk pa je izšlo tudi v angleščini. Revija je zasnovana po tematskih sklopih, ki so do danes narisali pravi zemljevid žanrov in tehnološko vsebinskih smeri znotraj novomedijske umetnosti. Z glavnim urednikom

Alessandrom Ludovicom

se bomo pogovarjali o principih koncipiranja revije, pridobivanju kritiškega kadra, izbiranju tematskih sklopov in o kriterijih za vrednotenje kvalitete umetniških del. Njegovo pionirsko delo bomo primerjali s stanjem publicistike o novomedijski umetnosti v lokalnem kontekstu. Pogovor z Ludovicom bo vodil

Janez Janša

, gledališki režiser in avtor interdisciplinarnih performansov, ki je bil od leta 1999 do 2006 glavni urednik revije za scenske umetnosti Maska.
 

Pogovor / Umetnik: Johannes Grenzfurthner
(AT) in
Vuk Ćosić
(SI)
petek, 4. junij 2010, ob 19. uri

Vsebinska večplastnost in tehnična zahtevnost novomedijskih umetniških del številne umetnike spodbuja k povezovanju v skupine, ki jih druži strast do specifičnih estetskih, tehnoloških, ideoloških, etičnih odnosov in postopkov dela. Z Johannesom Grenzfurthnerjem iz umetniške skupine

monochrom

se bomo pogovarjali o njihovem odnosu do družbeno subverzivnih vsebin v umetniškem delu in o anti-kulturnih gestah umetnikov, ki v svojem delu uporabljajo kompleksna komunikacijska in tehnološka orodja. Zanimal nas bo njihov odnos do podpornih sistemov (kuratorjev, galerij, producentov) in vprašanje samostojnosti novomedijskega umetnika ter v kolikšni meri uporaba visokih tehnologij v umetniškem delu neizogibno vsebuje tudi kritično distanco. Monochrom je umetniški kolektiv za umetnost, tehnologijo in psihologijo, ki se od leta 1993 nahaja na Dunaju in, kot pravijo sami, v osončju Zeta Draconis. Deluje kot zmes protoestetskega okrasja, pop drže, subkulturne znanosti, hekanja kontekstov in političnega aktivizma. S skupino monochrom se bo pogovarjal

Vuk Ćosić

, eden mednarodnih pionirjev net.arta, ki se je obsežno ukvarjal s kodo ASCII, nizkotehnološko estetiko in arheologijo medijev.
Pogovor / Kurator: Domenico Quaranta
(IT) in
Dunja Kukovec
(SI)
petek, 4. junij 2010, ob 20. uri

Novomedijska umetnost je v Sloveniji razmeroma dobro zastopana in skoraj enakovredno vstopa v večino galerijskih prostorov. Situacija na mednarodnem prizorišču ni povsem enaka. Tradicionalni muzejski sistemi s težavo sprejemajo novomedijska dela, saj jih stežka klasificirajo, še večje težave pa ima s tem umetnostni trg. Pri tem igrajo zelo pomembno vlogo kuratorji za sodobno umetnost, ki dela interpretirajo in postavljajo v razstavne kontekste. Kustos

Domenico Quaranta

se ukvarja z učinki, ki jih ima trenutni tehnološki in družbeni razvoj na umetniško produkcijo. Osredotoča se predvsem na umetnost v mrežnih prostorih, na internetu in v virtualnem svetu, ki jo obravnava tudi v številnih kritiških prispevkih. Z njim se bomo pogovarjali o razstavnih taktikah, principih reprezentacije tovrstnih del ter o razlikah med obravnavo novomedijske umetnosti in druge vizualne produkcije v okviru sveta umetnosti. S Quaranto se bo pogovarjala kustosinja

Dunja Kukovec

, ki je kurirala številne razstave na področju novih medijev, med drugim je konceptualno zasnovala festival HAIP in leta 2004 sokurirala festival Pixxelpoint.