Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, v sodelovanju s Kiberpipo in KID Kibla predstavlja:

Thomas Fourmond, Maxence Mercier, Quentin Drouet
REFLET
 

Sreda, 9. december 2009 ob 20.30
Kiberpipa, Kersnikova 6, Ljubljana in
MMC Kibla, Ulica kneza Koclja 9, Maribor

Contribute to the Aksioma-Kibla-Kiberpipa Reflet [HERE]

REFLET

Reflet je skupinsko vhodno / izhodno digitalno umetniško delo. Na vhodni strani ga ustvarjajo posamezniki, ki objavljajo besedilne in zvočne "izseke iz življenja" na animirani navidezni tabli s pomočjo tipkovnice, mikrofona, mobilnega telefona ali drugega uporabniškega vmesnika. Te objave nato postanejo del mrežnega svetovnega sistema Reflet, ki ga sestavljajo neodvisne poddomene, ki jih gostijo razne ustanove (univerze, knjižnice, umetniške organizacije, družbene skupine itd.) ali posamezniki.
Na izhodni strani ta skupinska vsebina ostaja del animirane table in se jo lahko prikaže in ogleda v različnih kontekstih: kot imerzivno instalacijo, kot projekcijo, posebej prirejeno za določeno prizorišče (hiperpovršina), kot spletno stran, kot ohranjevalnik zaslona, na mobilnem telefonu. V nasprotju s pravo tablo pa se te objave ne brišejo, ko prihajajo nove: starejše objave se v tem rastočem organizmu misli postopoma zmanjšujejo. Vsak prispevek, obenem berljiv spomin in digitalno umetniško delo v nenehnem gibanju, je nemudoma ovrednoten tako, da je vidno ali slušno prikazan v ospredju, nato pa se njegov prikaz sčasoma zmanjšuje.
Glavne teme Refleta so svoboda izražanja, vloga posameznika pri ustvarjanju kolektivne celote in intima kot zaseben, a hkrati skupen, deljen proces. S tem ko posamezniki prispevajo svoje osebne misli in ideje v sistem Reflet, ustvarjajo neke vrste družabno omrežje, v določenih pogledih podobno Facebooku, MySpacu in last.fm, v katerem so neodvisne poddomene povezane z drugimi poddomenami prek večplastne relacijske mreže. Reflet bo obstajal na spletu kot odprtokodno prenosljivo orodje za računalnike in mobilne telefone, mrežna arhitekturna platforma z odprtimi možnostmi, ki jih uporabniki lahko ustvarjalno izvajajo.
Javna predstavitev projekta bo potekala istočasno v MMC Kiberpipa v Ljubljani in v MMC Kibla v Mariboru, v obliki dislocirane večmedijske instalacije, v katero se gledalec dejansko “potopi” in se s tem, ko interagira s sistemom, spremeni v soustvarjalca Refleta.

Reflet predstavlja vse paradokse, ambicije, utopije spleta.

Več o projektu [TUKAJ]

Avtorji

Thomas Fourmond
razvija umetniške projekte, ki spodbujajo občinstvo, da se sprašuje o svojem vsakodnevnem vedenju. Ukvarja se z interaktivnimi okolji, spletno umetnostjo, video in zvočnimi instalacijami ter akcijami tako v fizičnih kot digitalnih javnih prostorih.

Maxence Mercier je študiral elektroakustično kompozicijo na pariškem konservatoriju pri prof. Rogerju Cochiniju. Dela kot asistent na multimedijskem Mednarodnem inštitutu za elektroakustično glasbo v Bourgesu (IMEB). Od leta 2004 se ukvarja s kompozicijo in razvojem multidisciplinarnih projektov v sodelovanju z različnimi umetniki.

Quentin Drouet je delal na področju medijske umetnosti na CICV Pierre Schaeffer, organiziral je  festival (AM/PM –http://www.scenum.net) prvega francoskega kulturnega centra, posvečenega razvijanju video in digitalne umetnosti v Franciji. Nato se je priključil ekipi Gaité Lyric pri snovanju bodočega Centra digitalne umetnosti in sodobne glasbe mesta Pariza. Diplomiral je iz organizacije mednarodnih kulturnih dogodkov na pariški univerzi 8. Leta 2004 je ustanovil neprofitno organizacijo Arscenic. Je sourednik (skupaj s Pierrom Bongiovannijem) interdisciplinarnega spletnega zina/webzina, posvečenega odnosu med umetnostjo, politiko in družbo.
 
Kolofon:

Avtorji: Thomas Fourmond, Maxence Mercier, Quentin Drouet

Produkcija v Sloveniji:
Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana 2009


Soorganizacija:
Arscenic (F), Zavod K6/4 – Kiberpipa in KID Kibla


Program zavoda Aksioma podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL - Oddelek za kulturo


Kontakt:
Marcela Okretič
Aksioma - Institute for Contemporary Art, Ljubljana