Peter Rauch
15 OBJEKTOV

Samostojna fotografska razstava

Galerija Vžigalica, MGML
Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
5. julij - 6. avgust 2010

Odprtje: 5. julij 2010 ob 19. uri
Javno vodstvo: 15. julij ter 5. avgust 2010 ob 19. uri

 
 

Odprta serija fotografij opredeljuje avtorjev odnos do objektov fotografiranja. Prikazuje spekter od efemernih naplavin urbanega vsakdana do artefaktov modernistične arhitekture. V naslednjem koraku v svoj pogled vključi objekte razmisleka – skice, makete in okvirjene fotografije, ki definirajo svoj prostor delovanja. Avtor se tako skuša osvoboditi od ideološkega motiva, da bi lahko objektiv usmeril v svojo zgodovino. V izhodiščni želji po emancipaciji fotografije od ideologije medijske produkcije avtor zavzema pozicijo sočasnega gledanja fotografske podobe na nivoju teorije, tehnologije, performativnosti in fascinacije.


Fenomenologija konstitucije predmetov v zadnji in območni ontologiji

Pascal je razlikoval med razlogi geometrije ali razuma ter razlogi finese ali razlogi srca. Določili prvih sta splošna vrednost in univerzalnost, določili drugih pa intuicija in ne-kalkulabilnost. To razlikovanje lahko prenesemo tudi na področje vprašanja obstoja. Ena izmed temeljnih razlik v metafiziki je ta med svetom in stvarmi, ki jih v tem svetu razpoznamo in srečujemo. Gre za ontološko razlikovanje med različnimi obstoječimi stvarmi; razlikovanje, ki se nam prične vsiljevati vsaj na začetku, ko se problemu poskušamo približati. Večina problemov je v metafiziki vezana na ločene bitnosti, ki jih srečujemo v svetu, na njihov obstoj, individuacijo in (ne)jasnost. Metafizika tako sestoji iz dveh vrst ontologije, iz zadnje in območne ontologije.
Zadnjo ontologijo sestavlja svet sam, območno ontologijo pa stvari oziroma značilnosti, ki jih v svetu najdemo in prepoznamo. Tej razliki lahko rečemo tudi ontološka razlika – preprosto nam pove, da je ontološko različno od ontičnega.
Ontologija vsebuje visoke standarde. Ko premišljujemo o svetu kot takem ali ga omenjamo, naši standardi vsekakor postanejo višji kot pri stvareh, ki jih v svetu stalno srečujemo. Pričnemo razmišljati o temeljnih in abstraktnih ontoloških vprašanjih, načelih in argumentih, o ekternalizmu, individualnosti in (ne)jasnosti. Naši standardi se s takšnim govorom o svetu zvišajo v primerjavi s standardi, ki se nanašajo na obstoj denimo stola ali mačke. Prestavimo se v razpoloženje, ki je vsaj glede na naše vsakodnevne premisleke oddaljeno in oddeljeno.
Vsakodnevna raba pomeša dve področji ontologije, zamenjuje ontično z ontološkim. Razlika med njima je normativna, je razlika med načini podrobne ali celostne usmerjenosti na svet. Ko je naše zanimanje usmerjeno k ontologiji, se odmaknemo od stvari vsakodnevnega obstoja in se usmerimo na svet kot tak. To vsekakor terja določen napor. Ni jasnih meja med stvarmi, ki ob-stajajo v svetu. Obstaja bogastvo ob-stoječega sveta stvari, ki jih srečujemo. Območna ontologija je sestavljena iz stvari, ki so pomembne za nas glede na vsako posamično situacijo.

Vojko Strahovnik

Izvleček iz poglavij 8. in 9. knjige Practical Contexts (Ontos Verlag, Frankfurt, 2004) avtorjev Vojka Strahovnika in Matjaža Potrča.


 
Produkcija:

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2014

Producent: Marcela Okretič
Stiki z javnostjo: Mojca Zupanič


Koprodukcija: Muzej in galerije mesta Ljubljane


KONTAKT
Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana

Peter Rauch   English >>
 
 
 

Peter Rauch je samostojni ustvarjalec na področju fotografije. Ustvarja in raziskuje presečno polje prakse in teorije. Predava sodobno avtorsko fotografijo na Oddelku za fotografijo VIST in na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Razstavlja v sodelovanju z zavodi Aksioma, Federacija in Trajekt. Vodi platformo snabyrow.com.

 
 
Druge razstave
 
VEČ OBJEKTOV
Mestna galerija Nova Gorica
26. september – 17. oktober 2014
 
SERIJA OBJEKTI
Nova galerija, Delavski dom Trbovlje
1. - 23. junij 2012
 
17 OBJEKTOV
Galerija KiBela, Maribor
21. junij – 1. julij 2011