Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
v sodelovanju z Galerijo Thomas Zander, Cologne
predstavljata:

Trevor Paglen
Skrita Pokrajina

Samostojna razstava

  Aksioma Projektni Prostor
Komenskega 18, Ljubljana

4. - 22. april 2011
Otvoritev: 4. april ob 20:00

VSTOP PROST!

 
 
MEDIJSKO OBVESTILO

Foto: Janez Janša

Trevor Paglen bo zaznamoval odprtje nove galerije Aksioma | Projektni prostor z zelo prodorno razstavo štirih projektov iz svojega obsežnega umetniškega raziskovanja pokrajin in pojavov, ki so skriti pred pogledom publike in delujejo v okviru heterogenih interesov državnega aparata. Predstavil bo izbor iz dela Simbologija (2005), v katerem je zbiral širok razpon nenavadnih simbolov in znakov, ki označujejo tajne vojaške operacije, različne enote, komandne povezave in programe, s katerimi se člani teh programov med seboj identificirajo. Našitki kažejo posebno vojaško kulturo, ki jo predstavlja izrazita kričeča estetika, s katerim je nasičen Pentagonov »črni svet« z bogatim simbolnim jezikom, ki označuje nejasne vojaške aktivnosti. Drugo delo na razstavi z naslovom Pogrešane osebe (2006) bo predstavljalo še en stranski produkt tajnih aktivnosti, ki zgolj namiguje na hudo sumljive aktivnosti obveščevalne službe CIA, za katere so si izmislili dolg seznam lažnih imen, s katerimi brišejo sledi za svojimi agenti. Od sredine devetdesetih je bila CIA po vsem svetu divje aktivna z ugrabitvami, pridržanji in mučenjem ljudi, ki so jih sumili terorizma in jih zaprli v enega izmed v široko mrežo povezanih tajnih zaporov, imenovanih »črna območja«. CIA je za svoje aktivnosti uporabljala neoznačena letala, ki so v lasti zapletene mreže pročelnih podjetij, v katerih so upravni odbori v celoti sestavljeni iz neobstoječih oseb. Projekt Pogrešane osebe je zbirka njihovih podpisov, ki jih je avtor izločil iz poslovnih izpisov, registracij letal in korporativnih dokumentov. Z obema omenjenima deloma je tesno povezano delo Zakodirana imena, v katerem so zbrani besede, izreki in termini, ki označujejo aktivne vojaške programe, katerih obstoj in namen sta zaupne narave in obsegata vse od obveščevalnih programov in vojaških operacij do tajnih identitet in lažnih podjetij. Četrti projekt, ki bo predstavljen na razstavi, bo izbor iz projekta Omejena Telefotografija, ki razkriva geografijo zaupnih vojaških baz in objektov, ki niso dostopni splošni publiki. V tem kosu avtor uporablja izredno povečevalno fotografsko tehnologijo, ki je zelo podobna astrofotografiji, da bi z izredno zrnatim in zamegljenim posnetkom razkril podobo tajnih geografij, ki se zdijo tako daleč, kot da pripadajo povsem drugi dimenziji.

Razstavljena dela

Limit Telephotography (Mejna telefotografija)
Številne tajne vojaške baze in postojanke se nahajajo v nekaterih najbolj odročnih krajih ZDA, skrite globoko v zahodnih puščavah in obdane z več deset kilometrov širokimi pasovi zaprtega območja. Mnoge izmed teh lokacij so dejansko tako oddaljene, da jih od nikoder na Zemlji civilist ne more videti s prostim očesom. Da bi dobili podobe teh oddaljenih in skritih pokrajin, torej potrebujemo nekonvencionalne tehnike opazovanja in slikanja.
Pri Limit Telephotography (Mejna telefotografija) gre za fotografiranje pokrajin, ki se jih ne da videti s prostim očesom. Za to se uporabljajo zmogljivi teleskopi z goriščno razdaljo med 1300 in 7000 mm. Pri takšni povečavi skriti vidiki pokrajine postanejo vidni.
Limit Telephotography (Mejna telefotografija) je še najbolj podobna astrofotografiji, tehniki, s katero astronomi fotografirajo objekte, ki so od Zemlje oddaljeni na milijarde kilometrov. Toda v nekem smislu je laže fotografirati globine vesolja kot pa skrite kotičke vojaških kompleksov. Med Zemljo in Jupitrom (ki je oddaljen 800 milijonov kilometrov) je na primer okrog 8 kilometrov goste atmosfere. Nasprotno pa je med opazovalcem in lokacijami, prikazanimi v tej seriji, več kot 600 kilometrov goste atmosfere.

Symbology (Simbolika)
Vojaška kultura je prežeta s totemskim vizualnim jezikom, ki sestoji iz simbolov in oznak, ki pomenijo vse od pripadnosti različnim enotam in poveljstvom do pomembnih dogodkov in programov. Na tipični uniformi najdemo našitke, ki označujejo nosilčevo delovno mesto, pripadnost programu, dosežke in mesto znotraj vojaške hierarhije. Ti označevalci identitete in programov pa začnejo ustvarjati nenavaden simbolični režim, ko predstavljajo pripadnost tistemu, čemur ljudje iz obrambne industrije pravijo "črni svet" – svet tajnih programov, projektov, in krajev, katerih obrisi in celo sam obstoj so strogo varovana skrivnost. Kljub temu je Pentagonov "črni svet" poln bogatega simboličnega jezika, ki je značilen za druge, manj skrite vojaške dejavnosti.
Simboli in oznake, prikazani v seriji Symbology (Simbolika), ponujajo vpogled v to, kakšne odgovore ponujajo sodobne vojaške enote na vprašanja, ki so bila zgodovinsko v domeni skrivnih kultov, tajnih združenj, verskih sekt in mistikov: Kako predstaviti tisto, kar po definiciji ne sme biti predstavljeno?

Missing Persons (Pogrešane osebe)
Od sredine 90. let prejšnjega stoletja Cia vodi tajni program, v okviru katerega po vsem svetu ugrablja ljudi, osumljene terorizma. Te ljudi nato prepeljejo v skrivne zapore, ki jih upravlja sama Cia, imenovane "črne lokacije", kjer jih sistematično mučijo. Cia to imenuje program "izredne izvedbe".
Ljudje, ki jih odpeljejo v te skrivne zapore, so dejansko "izginuli": ne obstajajo javne zabeležbe o njihovem ujetništvu, njihovo identiteto skrivajo in ni jim dovoljena komunikacija z zunanjim svetom. Operativci Cie jim pravijo "zaporniki duhovi".
Lokacije teh črnih krajev, znanih pod skrivnimi imeni kot "Salt Pit" (Rudnik soli) in "Bright Light" (Bleščeča svetloba), so ene izmed najbolj varovanih skrivnosti Cie. Za zajetje in prevoz teh "zapornikov duhov" Cia uporablja floto neoznačenih letal. Letala so v lasti zapletenih mrež slamnatih podjetij, katerih uprave so sestavljene iz neobstoječih ljudi. Missing Persons (Pogrešane osebe) je zbirka njihovih podpisov, nabranih po poslovnih dokumentih, registracijah letal in drugih uradnih dokumentih podjetij.

Šifre: Tajni vojaški programi, delujoči med letoma 2001 in 2007
Šifre so seznam besed, fraz in izrazov, ki označujejo aktivne vojaške programe, katerih obstoj ali namen sta tajna. Mednje sodijo tajne vojaške vaje in enote, obveščevalni programi, informacijski oddelki in Pentagonovi »programi s posebnim dostopom«.

TREVOR PAGLEN

Trevor Paglen, radikalni geograf, senzacionalistični pisatelj in izobčenski umetnik iz San Francisca zadnjih osem let raziskuje tajne dejavnosti ameriške vojske in obveščevalnih služb – črni svet –ter objavlja, predava in ustvarja osupljive podobe.
Paglenu je blizu ideja o fotografiji kot posredovalki resnice, toda njegove podobe pogosto odstopajo od tradicionalnih predstav o dokumentarni fotografiji. V seriji Limit Telephotography (Mejna telefotografija), na primer, uporablja vrhunske optične sisteme za fotografiranje strogo zaupnih državnih objektov; v The Other Night Sky (Drugo nočno nebo) uporablja podatke ljubiteljskih opazovalcev satelitov, da odkriva in fotografira tajna vesoljska plovila v zemeljski orbiti. Spet v drugih delih spreminja dokumente, kot so potni listi, podatki o poletih in psevdonimi Ciinih operativcev, v umetniške predmete. Paglenova dela se dotikajo oddaljenih območij, kjer se resničnosti ne da več ločiti od paranoidnih blodenj, in popeljala so ga od znamenite baze Area 51 v nevadski puščavi do pustinj v okupiranem Afganistanu.


Kolofon:

Trevor Paglen
Skrita Pokrajina


Avtor: Trevor Paglen
Lender of the artworks: Galerie Thomas Zander
Tehnični vodja: Valter Udovičić

Produkcija in organizacija: Aksioma – Zavod za sodobne umentosti, Ljubljana, 2001

Umetniški vodja: Janez Janša
Izvršna producentka: Marcela Okretič

Projekt podpirajo Ministrstvo za kulturo RS in MOL- Oddelek za kulturo.
Posebne zahvale: Marco Marco Deseriis, Marko Peljhan, Christina Mey


Kontakt:
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana


BROŠURA  
   

Ida Hiršenfelder

Intervju s Trevorjem Paglenom
[SLO / ANG]

Aksioma brochure #08
Ljubljana 2011


DRUGE BROŠURE

 
   
 
   
NAŠITKE