Aksioma - Institute for Contemporary Art, Ljubljana
in collaboration with the International Centre of Graphic Arts (MGLC)
presents:

Société Réaliste

COSMOPOLITES DE TOUS LES PAYS ENCORE UN EFFORT
(Kozmopoliti vseh dežel, še en napor)

MGLC - Mednarodni grafični likovni center
Grad Tivoli, Pod turnom 3
Ljubljana, Slovenia

27. september 2010 ob 18. uri

RAZGRNITEV SPOMENIKA


 
PRESS RELEASE


COSMOPOLITES DE TOUS LES PAYS ENCORE UN EFFORT (Detail)
foto: Aksioma

Obstaja področje neevklidske geografije, ki ni nikoli dobilo svojega nobelovca. Glavni postopki te nove znanosti so trganje, lepljenje in raztezanje topografskih elementov z namenom, da bi dobili idealizirano inercijo kosa zemlje, ki bi ustrezala miselnim projekcijam njenih prebivalcev. Nenehna prizadevanja raziskovalcev teritorialne ergonomije obsegajo preoblikovanje hipsometričnih odtenkov, senčenih reliefov, zemljepisnih dolžin in širin in izohips tako, da bi ustrezale njihovi imanentni veličini. Kajti ne le naravni predmeti in sile, temveč tudi vse topografske prvine imajo svojo željo po dopolnitvi, zlasti tiste, ki so plod človeškega namena. Opazovanje, prepoznavanje, opisovanje in eksperimentalno raziskovanje območnih razdelitev so osnova umetnosti teritorialnega oblikovanja. Leta 2008 je kooperativa Société Réaliste začela raziskavo o "ekomorfizmu" oziroma o tem, kako oblike fizičnega okolja obremenjujejo zaznavanje ljudi in kako se odnos ljudi prilagaja posebnim arhitekturnim, urbanim in geopolitičnim danostim. V osnovni šoli se začnemo učiti zemljepisa s prikazom meja domovine. Katere so sosednje države, kje so naravne meje, gore, morja in reke, kje po zemljevidu tečejo te črtkaste črte, ki so tako elegantno zarisane čez puščave, hribovja in gozdove. Oblika domovine je "zapečena" na mrežnico vsakega državljana: lepimo jo na avtomobile, izrisana je na bankovcih, grbih in poštnih znamkah, prikazovana v muzejih ali po televiziji, uporabljena za nakit ali celo za gradnjo templjev kot v primeru Bharat Mata Mandirja v Varanasiju v Indiji. Privrženci teritorialne ergonomije menijo, da je ta obsesivna (zlo)raba geografskih podatkov glavna ovira za kozmopolitsko domišljijo. Da bi protestirali proti diktatorski rabi topografije in odpravili malikovanje različnih zgodovinsko-zemljepisnih oblik, so člani Société Réaliste ustvarili ustvarili nekakšen rentgenski model teh praks, ki nosi enak naslov kot knjiga Jacquesa Derridaja Kozmopoliti vseh dežel, še en napor! Model je plod združitve topografskih oblik 192 držav članic Združenih narodov. Vse te neodvisne države so prikazali v enaki velikosti in upoštevali samo dva glavna podatka – njihovo značilno obliko in lego glavnega mesta –, namen pa je bil ustvariti sintetično obliko potencialno katere koli države. Nastal je erodiran kvadrat, povprečno glavno mesto leži približno na njegovi geometrični sredini, zmešnjava mejnih črt pa prekriva skoraj celotno površino. Hkrati z izračunavanjem oblike modelne države so člani Société Réaliste začeli ustvarjati tudi besedilni korpus, ki vključuje vse državne himne omenjenih 192 članic Združenih narodov. Z angleškim prevodom vseh himen je Société Réaliste oblikovala svetovno zbirko nacional(istič)nih besednjakov. Vsaka beseda je označena s tričrkovno oznako ustrezne države, na primer SVN za Slovenijo, FRA za Francijo, HUN za Madžarsko itd.

Kozmopoliti vseh dežel, še en napor je standarden nagrobnik za katero koli državo. Na eni strani spomenika je ujedkan način izračuna z združitvijo vseh državnih meja sveta in postavitvijo njihovih 192 prestolnic, na drugi strani pa besedilo, sestavljeno iz pridevnikov iz 192 državnih himen. Celoten seznam 1839 himničnih pridevnikov – ki tvorijo dolg niz od besede ABLAZE (bleščeč) iz turške himne do besede YOUTHFUL (mladosten) iz jordanske – lahko uporabimo za katero koli neodvisno državo v katerem koli času. Ta efemerni spomenik združuje in sooča veličastno in slovesno skulpturo, abstraktno upodobitev pojma države in metodologijo njegove izdelave. Kozmopoliti vseh dežel, še en napor želi evocirati in predstavljati nujni pobeg in preseganje zaprtosti v zgodovinskih oblikah politične prevlade, hkrati pa ostati parodija spomenika.


Société Réaliste je pariška kooperativa, ki sta jo ustanovila Ferenc Gróf in Jean-Baptiste Naudy leta 2004. Ukvarja se s političnim oblikovanjem, eksperimentalno ekonomijo, teritorialno ergonomijo ter družbenim inženiringom in svetovanjem. Je politehnične narave in razvija svoje produkcijske projekte prek razstav, publikacij in konferenc. Zastopata jo galeriji Martine Aboucaya (Pariz) in Kisterem (Budimpešta). Leta 2010 je predstavila svoje delo na več skupinskih razstavah (bienale v Rennesu, Francija; Fondazione Pistoletto, Biella, Italija; Mücsarnok/Kunsthalle, Budimpešta, Madžarska; Walter and McBean Galleries, SFAI, San Francisco, ZDA), pripravlja pa niz samostojnih razstav, ki se bodo začele septembra na Platform3 v Münchnu v Nemčiji in nadaljevale v Ljubljani v Galeriji Škuc v novembru.

Za več informacij obiščite: www.societerealiste.net
Kolofon:

COSMOPOLITES DE TOUS LES PAYS ENCORE UN EFFORT

Concept: Société Réaliste
Izvršna producenta: Janez Janša, Marcela Okretič
Odnosi z javnostmi: Mojca Zupanič
Izvedba: RPS d.o.o.

Produkcija: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2010
Partner: MGLC - Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana


Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana in Francoski Inštitut Charles Nodier

Contact:
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana


 
BROŠURA