Dmytri Kleiner (Telekommunisten), Tatiana Bazzichelli

 >> Tehnologije za napačno komunikacijo - R15N