>> Smetnjak: Sprožili smo mem, ki je v jok spravil ves svet


Smetnjak: Sprožili smo mem, ki je v jok spravil ves svet

PostScriptUM #18
Urednik zbirke: Janez Janša
Jezik: slovenščina

- 
BREZPLAČNA eBROŠURA (PDF)

- 
TISK NA ZAHTEVO

— 

Esej slovenskega umetniškega kolektiva Smetnjak, ki je bil prvič objavljen v katalogu skupinske razstave Večni september – Vzpon ljubiteljske kulture, je razprava o internetnih memih, zlasti o tistem tipu, ki ga poznamo kot makro sliko. Makro slika – slika, prekrita z besedili v dvojni ekspoziciji, kar naj bi imelo šaljiv učinek – je že leta eden najbolj priljubljenih načinov izražanja na internetu.
Zdi se, da se montaža podobe in besedila odziva pozivu Walterja Benjamina, ki v svoji knjigi o Charlesu Baudelaireju (The Writer of Modern Life) poziva k novi obliki pismenosti, ki bi delovala bolj naravno v družbi spektakla, ki je nasičena s podobami.
Smetnjak se je na ta poziv odzval s poskusom prakticiranja kritične teorije v pop obliki mema, ki se pogosto – recimo temu tako – fokusira na slovenskega kulturnega zvezdnika Slavoja Žižka. V tem eseju kolektiv pojasnjuje zakaj in kako.Kolofon

Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana

Za založnika: Marcela Okretič

Sozaložnik: Link Editions, Brescia

Lektoriranje: Nataša Simončič
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina

(c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2014

Tisk in distribucija: Lulu.com

Prvič objavljeno v: Domenico Quaranta (ured.), Eternal September. The Rise of Amateur Culture, str. 14–23, Link Editions, Brescia 2014. Knjiga je na voljo v elektronski obliki za brezplačen prenos ali za tisk na zahtevo na naslovu: www.askioma.org/eternal.september.

Izdaja ob razstavi:

Večni September - Vzpon ljubiteljske kulture (Eternal September - The Rise of Amateur Culture)
www.aksioma.org/eternal september

Galerija Škuc
Stari trg 21, Ljubljana, Slovenija
2. –26. september 2014

Večni september je zasnovan v okviru projekta Masters & Servers

Ob podpori Ustvarjalne Evrope – podprogram Kultura, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Ljubljana, Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji in Francoskega inštituta v Sloveniji.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.