>> Peter Rauch - Več objektov


Peter Rauch
Več objektov

Jezik: angleščina / slovenščina


Kolofon

Zasnova in urejanje: Peter Rauch an Žiga Testen
Besedilo: Rok Benčin

Prevod: Sunčan Stone
Lektura slovenskega besedila: Tea Kačar

Oblikovanje: Žiga Testen

Tisk: Hiša tiska d.o.o.

Naklada: 300

Katalog izdal Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
Zanj odgovarja Pavla Jarc

Produkcija razstave: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Koprodukcija: Cultural center Nova Gorica

S podporo:
Narodna Galerija Ljubljana
Slovanska knjižnica Ljubljana
VIST - Oddelek za fotografijo
Rezidenčni program Ministrstva za kulturo RS (Berlin 2013)

Izdano ob razstavi Več objektov v Mestni galeriji Nova Gorica, 26. september - 17. oktober 2014.

Razstavo in izid kataloga sta omogočila Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Nova Gorica.

ISBN 978-961-6783-14-9