>> Domenico Quaranta: Onkraj novomedijske umetnosti


Domenico Quaranta
Onkraj novomedijske umetnosti

Kaj je novomedijska umetnost? Kaj v resnici opisuje ta izraz? Kaj je povzročilo razkol med tem izrazom in umetnostno sceno, ki naj bi jo opisoval? In končno, kaj lahko pojasni omejeno navzočnost te umetniške prakse – za katero se zdi, da ima vse, kar je potrebno, da bi veljala za reprezentativno prakso obdobja, v katerem digitalni mediji odločno spreminjajo politično, ekonomsko, družbeno in kulturno organiziranost sveta, v katerem živimo – v kritiških razpravah?
Onkraj novomedijske umetnosti je poskus analize trenutnega umeščanja tako imenovane novomedijske umetnosti v širše polje sodobnih umetnosti in poskus raziskave zgodovinskih, socioloških in konceptualnih razlogov za njen obroben položaj in omejeno prepoznavnost v sodobni umetnostni zgodovini. Po drugi strani je ta knjiga tudi poskus uvedbe novih kritiških in kuratorskih strategij, ki bi to marginalizacijo potisnile v preteklost, in osvetlitve aktualnosti umetnosti, ki se loteva medijev in problematike informacijske dobe.

— 
Jezik: slovenščina
— 

- 
TISK NA ZAHTEVO

- 
eKNJIGA (ePUB) in (PDF)Kolofon

Domenico Quaranta
Onkraj novomedijske umetnosti

Uredil: Janez Janša

Izdal: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2014

Izvirnik je pod naslovom Beyond New Media Art leta 2013 izdala založba Link Editions, Brescia, Italija.

Prevod: Polona Petek
Lektoriranje: Nataša Simončič
Oblikovanje: Janez Janša
Prelom: Luka Umek

Podpora: the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, the
Municipality of Ljubljana

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Atribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Besedilo licence je na voljo na naslovu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ali po pošti na naslovu Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Tisk in distribucija: Lulu.com

ISBN 987-1-312-09435-2

— 

Izdaja ob dvodnevnem seminarju Onkraj novomedijske umetnosti, Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana, 2014.


  >>  Upcoming events

 • MoneyLab #8

  From 24 to 25 March 2020

  The eighth MoneyLab marks the first-ever in a post-socialist country. It aims to illuminate our living in a platform society of diminishing cash from economic, political, psychological, social, technical and artistic perspectives.

  Besides immersing in the politics of digital money, it will express the potential for the development of currencies that can be held accountable – also to our values.

  In the framework of the conference series Tactics & Practice .

  MORE INFO COMING SOON!

  Center for Urban Culture Kino Šiška
  Trg Prekomorskih brigad 3, Ljubljana, Slovenia