>> DemoKino - Virtual Biopolitical Agora


DemoKino - Virtual Biopolitical Agora

Knjiga DemoKino – Virtual Biopolitical Agora ni le dokumentacija umetniškega projekta, ampak čitanka v besedi in sliki, nadaljevanje projekta DemoKino – virtualna biopolitična agora Davida Grassija, anti-zabavnega interaktivnega filma, ki se odvija glede na odločitve gledalcev.
DemoKino je virtualni parlament, ki ga je deloma navdihnil škandal »pianisti« v italijanskem parlamentu, ko je nekaj poslancev glasovalo v imenu svojih odsotnih kolegov, in ki skozi aktualne filmske parabole omogoča volivcem (udeležencem) odločanje o vprašanjih, ki so – paradoksalno – postali bistvo moderne politike: vprašanje življenja – splav, kloniranje, terapevtsko kloniranje, privatizacija vode, copyleft, evtanazija, gensko spremenjeni organizmi, istospolna poroka.
»Ko v politično areno vstopi problem življenja in sodobna politika postane biopolitika, se pravzaprav demokratična odločitev znajde v neki nemogoči situaciji: v politični areni postane objekt zakona tisto, o čemer je pravzaprav odločitev nemogoče sprejeti in kjer je vsaka večina že vnaprej problematična, vsako politično reguliranje pa javno legitimirana vrsta nasilja.« (Bojana Kunst)
DemoKino - virtualna biopolitična agora je knjiga, za katero je Dejan Dragosavac Ruta ponovno naredil dizajn vizualnih in tekstualnih materialov prvotnega DemoKino projekta, spremna besedila, ki umeščajo ta umetniški izdelek v teoretični, umetniški in socialni kontekst, pa so prispevali Antonio Caronia, Marina Gržinić, Leonardo Kovačević, Bojana Kunst, Tomislav Medak, Petar Milat in Aldo Milohnić.

— 

Vsebina

Bojana Kunst
Virtual Biopolitical Parliament, Davide Grassi’s DemoKino

Antonio Caronia
Paradoxes of Democracy

Peter Milat
The Relations of Biopolitics

Aldo Milohnić
Dialogism in Biopolitical Agora

Marina Gržinić
Abstraction, Evacuation of Resistance and Sensualisation of Emptiness

Leonardo Kovačević
The Movie and the Proletarianization of Life

Tomislav Medak
Democracy Disassembled

The central point of everything is not man, but rather the survival of the system - An interview with Davide Grassi by Domenico Quaranta

— 
Jezik: angleščina
— 


Kolofon

DemoKino - Virtual Biopolitical Agora

Uredil: Ivana Ivković, Davide Grassi

Izdal: Maska - zavod za založniško, kulturno
in producentsko dejavnost,
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2006

Lektura: Susan Jakopec, Jana Renee Wilcoxen, Denis Debevec
Oblikovanje: Dejan Dragosavac Ruta

Podpora: Ministrstvo za kulutro RS in Mestna občina Ljubljana

Tisk: Cicero

ISBN 961-6572-03-2