>> Daniël de Zeeuw: Notes from the Excluded Middle


Daniël de Zeeuw: Notes from the Excluded Middle

PostScriptUM #30
Urednik zbirke: Janez Janša
Jezik: angleščina

- 
BREZPLAČNA eBROŠURA (PDF)

- 
TISK NA ZAHTEVO

— 

Je ideja družbe kot celote posameznikov edini način zamišljanja človeške družbenosti ali le zgodovinsko določen konstrukt? Katere druge razsežnosti vzniknejo, ko od mišljenja o individuumih preidemo k mišljenju o dividuumih in o njihovem združevanju v kondividuume? Kakšne so politične implikacije tega premika v sodobnem kapitalizmu, ki že deluje na kondividualni ravni? Nizozemski medijski teoretik Daniel de Zeeuw ta vprašanja vzame za izhodišče in raziskuje vizije, ki so bile razgrnjene na dvodnevnem dogodku Prava in neprava imena – identiteta v informacijski družbi (Ljubljana, 17.–18. oktober 2017), ki ga je navdihnila knjiga Marca Deseerisa. Na tem dogodku so preučevali status individuuma prek ideje trans- in konindividuuma (Deseriis), pa tudi dividuuma (Gerald Raunig), in politične in umetniške prakse v katerih sodelujejo (Wu Ming 1 in Natalie Bookchin)..Kolofon

Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana

Za založnika: Marcela Okretič

Lektoriranje: Philip Jan Nagel
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina

Naslovnica: Žiga Artnak

(c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2018

Tisk in distribucija: Lulu.com | www.lulu.com

V okviru State Machines | www.statemachines.eu

Izdaja ob konferenci:

Prava in neprava imena - Identiteta v informacijski družbi
www.aksioma.org/im-propernames

Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
17.–18. oktober 2017

Projekt je nastal ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Ljubljana in Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani.