>> AVcom / Davide Grassi - Mikael Lundberg

Davide Grassi, Mikael Lundberg
AVcom

Besedilo: Rodrigo Alonso
Lektura: Jana Wilcoxen
Grafično oblikovanje: Studio Aks

Izdala: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, april 2004
Tisk: Bistisk d.o.o
Priprava filma: Alten d.o.o.

Št. strani: 20
www.aksioma.org/avcom