>> Networked Disruption Seminar: Dejavnosti skupne udeležbe in mreženja — Predstavitev Dmytrija Kleinerja in Barucha Gottlieba